Super Muñeca

Super Muñeca är musikprojektet av Lora Grigorova, en bulgarisk/portugisisk producent och DJ som för närvarande är baserad i Malmö, Sverige. Hennes stil är en unik blandning av elektronisk och urban musik med inslag av rytmer från olika kulturer.

Super Muñeca har en förkärlek för det ovanliga och föredrar musik som bryter mot alla konventionella former. Dessutom gillar hon att integrera visuella element, framträdanden, dans, ASMR-ljud och andra element i sin konst.
Hennes arbete har många lager av tolkningar som härstammar från hennes intresse för kulturfusioner och dubbeltydigheter. Hon har en vilja att alltid se på saker ur nya synvinklar.

Ladda Ner EPK Super Muñeca